Рес­пуб­ли­кан­ский спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный на­уч­но-­прак­ти­че­ский ме­ди­цин­ский цен­тр дер­ма­то­ве­не­ро­ло­гии и кос­ме­то­ло­гии Ми­ни­стер­ства здра­во­о­хра­не­ния Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан

[yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/00002.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/00002.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/00003.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/00003.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/457fdhfdh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/457fdhfdh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/568cjhdf.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/568cjhdf.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/657fdhydfh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/657fdhydfh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/658.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/658.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/658dfh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/658dfh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/5547fhfdh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/5547fhfdh.jpg" target="" effect="morph"][yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/6587fgj.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/6587fgj.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/45745gfjhfd.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/45745gfjhfd.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/56658dfhdfh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/56658dfhdfh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/57457.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/57457.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/76967.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/76967.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/235457.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/235457.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/345345.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/345345.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/373473.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/373473.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/457457.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/457457.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/457457dfhdfjh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/457457dfhdfjh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/457547ghjfdjh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/457547ghjfdjh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/457645.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/457645.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/547457fhdfh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/547457fhdfh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/567865dfhdfh.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/567865dfhdfh.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/9803243.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/9803243.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/67867867.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/67867867.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/Andijan 2010.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/Andijan 2010.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/Arifov346436.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/Arifov346436.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/DSC00214.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/DSC00214.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/DSC00217.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/DSC00217.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/DSC07568.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/DSC07568.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/DSC07572.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/DSC07572.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/DSCN0764.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/DSCN0764.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/fgh567.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/fgh567.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/fjhdfh57457.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/fjhdfh57457.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/SAM_0678.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/SAM_0678.jpg" target="" effect="morph"] [yjsgimgs image="images/gal/G/JPEG/SC0527.jpg" class="bspace radiusb3 yjsg-lightbox-items" title="" link="images/gal/gallaryK/JPEG/SC0527.jpg" target="" effect="morph"]